Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Speak Now

Taylor Swift

4.251 lượt xem
THEO DÕI1725

Bài hát Speak now - công chúa nhạc đồng quê Taylor Swift

Danh mục Giọng Nữ
Luyện Nghe Từ