Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Singapore Loft Hotel Tour + Gặp gỡ lên #Vlogmas Day⑤

Singapore Loft Hotel Tour + Meet Up #Vlogmas Day⑤

420 lượt xem
THEO DÕI240

Singapore Loft Hotel Tour + Gặp gỡ lên #Vlogmas Day⑤

Luyện Nghe Từ