Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Tưởng Nhớ Steve Jobs

Remembering Steve Jobs

7.409 lượt xem
THEO DÕI1696

Tưởng Nhớ Steve Jobs


Hãy xem video các giai đoạn của cuộc đời Steve Jobs và hãy nhìn lại cuộc đời của ông
qua từng thời kỳ bạn nhé! để thấy rằng sự cống hiến của ông cho cuộc đời là vô tận…


 

Luyện Nghe Từ