Hướng dẫn cách học

Video này đang lỗi file mp4, vui lòng chọn xem video khác Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Quan điểm suất sắc của cô bé về việc ủng hộ Trump

Quan điểm suất sắc của cô bé về việc ủng hộ Trump

5.194 lượt xem
THEO DÕI44

Quan điểm suất sắc của cô bé về việc ủng hộ Trump

Danh mục Thể loại khác
Luyện Nghe Từ