Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Những Người Sợ Chó Gặp Chó Pit Bull Con

People with a Fear of Dogs Meet Pit Bull Puppies

211 lượt xem
THEO DÕI33

Nhắc đến chó pit bull, bạn liên tưởng đến điều gì đầu tiên?

Danh mục Giải trí
Luyện Nghe Từ