Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

44/5000 Jack Ma, người sáng lập của Alibaba Những người dũng cảm

Jack Ma, Founder of Alibaba The Brave Ones

242 lượt xem
THEO DÕI143

The Brave Ones - Phối hợp với Credit Suisse: Jack Ma có thể là một trong những câu chuyện thành công lớn nhất của Trung Quốc hiện nay - nhưng ông bắt đầu từ những khởi đầu khiêm tốn.


Tìm kiếm thêm nội dung The Brave Ones? Nghe podcast của chúng tôi, nơi chúng tôi tìm hiểu thêm về những gì làm cho những người như Bernard Arnault, Tina Brown và Hugh Evans dũng cảm:

Tags: Jack Ma
Luyện Nghe Từ