Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Những Mẹo Vặt Hay Về Đường Bạn Nhất Định Phải Biết

Awesome Sugar Life Hacks You Should Know

96 lượt xem
THEO DÕI73

Những Mẹo Vặt Hay Về Đường Bạn Nhất Định Phải Biết-Awesome Sugar Life Hacks You Should Know

Luyện Nghe Từ