Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Người Đàn Ông Duy Nhất Trên Thế Giới Có Thể Bơi Cùng Gấu Bắc Cực

The Only Man in the World Who Can Swim with a Polar Bear

191 lượt xem
THEO DÕI57
Người Đàn Ông Duy Nhất Trên Thế Giới Có Thể Bơi Cùng Gấu Bắc Cực-The Only Man in the World Who Can Swim with a Polar Bear
Danh mục Giải trí
Luyện Nghe Từ