Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Một người có thể thay đổi cả thế giới

One person can change the world — Apple

326 lượt xem
THEO DÕI122

One person can change the world — Apple


Một người có thể thay đổi cả thế giới 


Every child is born full of boundless creativity. For 40 years, Apple has helped teachers unleash it.

Danh mục Thể loại khác
Luyện Nghe Từ