Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Let It Be

Vazquez Sounds

8.293 lượt xem
THEO DÕI2677

Let It Be  - Vazquez Sounds 


Có những lúc tôi nhận ra mình gặp khốn khó. Đức Mẹ hiện ra với tôi. Trao ban những lời dạy khôn ngoan, hãy để mọi chuyện diễn ra tự nhiên như thế. Và trong những giờ phút đen tối của tôi. Đức Mẹ lại hiện ra ngay trước mặt tôi. Trao ban những lời dạy khôn ngoan, hãy để mọi chuyện diễn ra tự nhiên như thế


 

Luyện Nghe Từ