Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Play từng câu Click và play từng câu

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết video

Tăng kích thước Sub Tăng cỡ chữ phụ đề trong video
Cỡ Sub mặc định Cỡ chữ phụ đề mặc định
Giảm kích thước Sub Giảm cỡ chữ phụ đề trong video
Phụ đề Tuỳ chọn phụ đề trong video
Tắt (phím tắt số 3/~)
Tiếng Anh (phím tắt số 1)
Tiếng Việt (phím tắt số 2)
Song ngữ (phím tắt số 3)<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

Last Chance High: Bắt nạt ngầm

Bullying the Voiceless: Last Chance High (Ep2)

1.394 lượt xem
THEO DÕI 3146

Bullying the Voiceless: Last Chance High -  Bắt nạt ngầm. 


Một phóng sự cho chúng ta thấy những đứa trẻ bị chế giễu, bắt nạt sẽ phải trải qua những điều khủng khiếp hàng ngày, việc đó ảnh hưởng gì tới chúng.


Xem thêm: 


Bắt đầu khám phá với màn hình Desktop


Đặc Vụ Ngầm


 


 

Danh mục: Thể loại khác

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu