Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Play từng câu Click và play từng câu

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết video

Tăng kích thước Sub Tăng cỡ chữ phụ đề trong video
Cỡ Sub mặc định Cỡ chữ phụ đề mặc định
Giảm kích thước Sub Giảm cỡ chữ phụ đề trong video
Phụ đề Tuỳ chọn phụ đề trong video
Tắt (phím tắt số 3/~)
Tiếng Anh (phím tắt số 1)
Tiếng Việt (phím tắt số 2)
Song ngữ (phím tắt số 3)<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

Liên Minh Công Lý: Thiên Thần Và Quỷ Dữ

Justice league war

7.508 lượt xem
THEO DÕI 2984

Justice league war -  Liên minh công lý


Một nhóm các anh hùng đã từng mỗi người một ngả, hoạt động riêng lẻ và có những mâu thuẫn. Nhưng khi hành tinh gặp nguy hiểm, đang bị đe dọa bởi những thể lực đen tối để cứu lấy thể giới các anh hùng hợp thành một thể thống nhất, kết hợp với nhau cứu nguy Trái đất. 


 

Danh mục: Hoạt Hình

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu