Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Bạn nằm mơ thôi

In Your Dreams

3.752 lượt xem
THEO DÕI2989

In Your Dreams  - Bạn nằm mơ thôi. 


Khi bạn đang nói chuyện với ai mà họ nói rằng "In Your Dreams" thì có nghĩa là gì? nó đồng nghĩa với "I don't believe you" và trong giấc mơ có những điều là đúng những có những điều chỉ là tưởng tượng mà thôi.


Xem thêm: 


Don't Dream It's Over


Cô bé 5 tuổi đã tìm thấy công việc mơ ước của mình


 


 


 


 

Danh mục Tiếng Anh VOA
Luyện Nghe Từ