Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

) Bạn phải đăng nhập mới xem được tập này
Đăng nhập
Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

HÀNH TRÌNH CỦA CHÚ CHÓ BAILEY

A DOG’S JOURNEY (2019)

1.230 lượt xem
THEO DÕI159

PHIM HÀNH TRÌNH CỦA CHÚ CHÓ BAILEY - A DOG’S JOURNEY (2019)


A Dog's Jurney là phần tiếp theo của Adog's Purpose(2017). Dựa theo tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên của Cameron năm 212.

Danh mục Gia đình
Luyện Nghe Từ