Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Kế hoạch của Chúa

God’s Plan - Drake

739 lượt xem
THEO DÕI2537

Drake - God’s Plan


Music video by Drake performing God’s Plan.

Danh mục Giọng Nam
Luyện Nghe Từ