Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Video này đang lỗi file mp4, vui lòng chọn xem video khác Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Giáo dục y tế: Đường hai chiều

Medical Education: A Two-Way Street

611 lượt xem
THEO DÕI485

Giáo dục y tế là một con đường hai chiều, theo Tiến sĩ Kenneth Walker của Emory, người tin rằng từ "giảng dạy" nên được thay thế bằng từ "học tập". Giáo dục y tế bao gồm các bác sĩ dạy học sinh và nhân viên nhà họ biết những gì họ biết, nhưng nó cũng liên quan đến việc học liên tục từ những học sinh và nhân viên nhà. Điều gì làm cho giáo dục y tế thành công là tạo ra những kinh nghiệm học tập lẫn nhau.

Danh mục Y tế, Dược
Luyện Nghe Từ