Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Đàm thoại tiếng Anh tài chính - Apply cho khoản vay

Financial English Conversations - Applying For Loan - Online English Lesson

387 lượt xem
THEO DÕI440

Đàm thoại tiếng Anh tài chính: Apply cho khoản vay ngân hàng

Luyện Nghe Từ