Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Cười và Sợ :D Video Halloween 2015

Halloween 2015

8.611 lượt xem
THEO DÕI952

Sợ chết khiếp :D

Danh mục Thể loại khác
Luyện Nghe Từ