Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Cách suy nghĩ bằng tiếng anh

How to think in English

987 lượt xem
THEO DÕI2723

Cách suy nghĩ bằng tiếng anh


How to think in English

Luyện Nghe Từ