Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Play từng câu Click và play từng câu

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết video

Tăng kích thước Sub Tăng cỡ chữ phụ đề trong video
Cỡ Sub mặc định Cỡ chữ phụ đề mặc định
Giảm kích thước Sub Giảm cỡ chữ phụ đề trong video
Phụ đề Tuỳ chọn phụ đề trong video
Tắt (phím tắt số 3/~)
Tiếng Anh (phím tắt số 1)
Tiếng Việt (phím tắt số 2)
Song ngữ (phím tắt số 3)<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

Bó hoa - Làm thế nào để bó một bó hoa

Flower Arranging - How to Make a Bouquet

3.653 lượt xem
THEO DÕI 783

Ngôi nhà bạn sẽ đẹp hơn khi bạn biết bó hoa bằng những mẹo đơn giản này!


Đầu tiên, chọn một thùng chứa cho bó hoa của bạn. Nhắm vào một bó hoa cao gấp một lần bình của bạn.


Thu thập năm loại hoa và hai loại lá, và sau đó đổ đầy bình của bạn bằng nước. Hãy tưởng tượng một vòng tròn chia thành ba phần bằng nhau xung quanh bình của bạn.


Kế hoạch để đặt một hơi nước của mỗi loại hoa vào mỗi một trong ba phần. Tắt lá hoa của bạn và cắt hơi nước ở một góc.


Đặt lá của bạn ở một góc trong bình của bạn và bông hoa lớn nhất của bạn ở giữa bó hoa của bạn. Bắt đầu sắp xếp hoa của bạn. Hãy sáng tạo và trang trí bó hoa của bạn với chất độn!

Danh mục: Thể loại khác
Tags:
Hoa

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu