Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Bò Đẩy Ngã Cậu Nhóc (Nông Trại Vui Vẻ)

The Cows Tip the Boy (Barnyard)

228 lượt xem
THEO DÕI67
Bò Đẩy Ngã Cậu Nhóc (Nông Trại Vui Vẻ)-The Cows Tip the Boy (Barnyard)
Luyện Nghe Từ