Hướng dẫn cách học

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Bill Gate: Mobile Banking sẽ thay đổi thế giới

Video công nghệ

8.903 lượt xem
THEO DÕI5

Bill Gate: Mobile Banking sẽ thay đổi thế giới


 


 


 

Luyện Nghe Từ