Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết videoChưa có phụ đề

<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

Bill Gate: Mobile Banking sẽ thay đổi thế giới

Video công nghệ

9.489 lượt xem
THEO DÕI 5

Bill Gate: Mobile Banking sẽ thay đổi thế giới


 


 


 

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu