Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Tỷ phý Bill Gates chơi hãy chọn giá đúng

Billionaire Bill Gates Guesses Grocery Store Prices

1.163 lượt xem
THEO DÕI2543

Tỷ phý Bill Gates chơi hãy chọn giá đúng - Billionaire Bill Gates Guesses Grocery Store Prices


Đến Ellen show và cùng Ellen kiểm tra xem ôm trùm của Microsoft - Bill Gate về giá cả các loại hàng hóa trong của hàng tạp hóa với trò chơi "Bill's Grocery Bills." Theo bạn kết quả sẽ ra sao?


 

Luyện Nghe Từ