Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

) Bạn phải đăng nhập mới xem được tập này
Đăng nhập
Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)
Tập: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Bí Mật Vương Triều - Phần 1 tập 1

REIGN season 1 - 1

6.829 lượt xem
THEO DÕI707

Bí Mật Vương Triều - Phần 1 tập 1


Một cuộc hôn nghân được sắp đặt vì lợi ích giữa hai đất nước giữa: Mary Stuart – Nữ Hoàng Scotland xưa và Hoàng Tử Francis – sau là Đức Vua Francis II của Pháp. Nhưng liệu cuộc hôn nhân có mang lại kết quả như ban đầu định sẵn hay là những cơn sóng ngầm không ngừng.


- Phim 


+ Bí mật trái đất diệt vong 


Khách Sạn Đế Vương


 


 

Danh mục Phim bộ
Luyện Nghe Từ