Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Because I Love You - Bởi Vì Anh Yêu Em

Mr. M, Phan Đinh Tùng

68 lượt xem
THEO DÕI57
Because I Love You - Bởi Vì Anh Yêu Em-Mr. M, Phan Đinh Tùng
Danh mục Song ca
Luyện Nghe Từ