Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

A Little Too Not Over You

David Archuleta

10.958 lượt xem
THEO DÕI1596

Bài hát: A Little Too Not Over You - David Archuleta

Danh mục Giọng Nam
Luyện Nghe Từ