Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Video này đang lỗi file mp4, vui lòng chọn xem video khác Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

7 điều chỉ có các chị gái mới hiểu

7 Things Only Sisters Understand

565 lượt xem
THEO DÕI3035

7 điều chỉ có các chị gái mới hiểu


7 Things Only Sisters Understand

Danh mục Y tế, Dược
Luyện Nghe Từ