THEO DÕI 687
Giới thiệu:
Chưa cập nhật...

Video list của TVS1

41:08
13
Tập

Những Cô Hầu Gái Kiểu Mỹ 2 -1

Devious Maids season 2
3408 lượt xem
Jan 7, 2016
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Season 3 Devious Maids - Những Cô Hầu Gái Kiểu Mỹ 2 -1.  Tiếp tục với 5 cô hầu gái tham vọ...
3:59
22
Tập

Bản tin VOA 1: Những người nói nhiều hơn một ngôn ngữ có thông minh hơn không?

Are People Who Speak More Than One Language Smarte...
24037 lượt xem
Nov 20, 2015
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Bản tin VOA 1: Những người nói nhiều hơn một ngôn ngữ có thông minh hơn không? Học tiếng A...
24:32
21
Tập

Tiết Khí Sư Cuối Cùng 3 -1

Avatar The Last Airbender - Season 3
7391 lượt xem
Dec 10, 2015
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Season 1  | Season 2 Tiết Khí Sư Cuối Cùng 3 -1.  Cuộc phưu lưu của Aang và những ngườ...
42:23
03
Tập

Thành Phố U Tối 1 - 1

Wicked City - Season 1
1137 lượt xem
Jan 13, 2016
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Wicked City - Thành Phố U Tối 1 - 1.  Một kẻ sát nhân hàng loạt chuyên lợi dụng tình cảm c...
1:11:42
10
Tập

Những Người Sống Sót - Phần 1 tập 1

The Leftovers - Season 1
1627 lượt xem
Nov 11, 2015
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Những Người Sống Sót - Phần 1 tập 1.  2 % dân số thế giới biến mất không lý do, những tưởn...
23:24
06
Tập

Chuyện Văn Phòng 1 - 1

The Office Season 1
17559 lượt xem
Jan 19, 2016
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
The Office - Chuyện  Văn Phòng 1 - 1.  Bộ phim với những câu chuyện văn phòng đầy màu sắc:...
42:15
23
Tập

Những Bà Nội Trợ Kiểu Mỹ 2 - 1

Desperate Housewives Season 2
17702 lượt xem
Jan 4, 2016
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Season 1 Desperate Housewives Season 2  - Những Bà Nội Trợ Kiểu Mỹ 2 - 1.  Tiếp tục với nh...
52:41
10
Tập

Cuộc Chiến Ngai Vàng - Phần 2 tập 1

Game of thrones - Season 2-1
6259 lượt xem
Oct 30, 2015
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Season 1  Cuộc Chiến Ngai Vàng - Phần 2 tập 1.  Phần 2 tiếp tục là cuộc chiến tranh danh k...