THEO DÕI 694
Giới thiệu:
Chưa cập nhật...

Video list của TVS1

57:02
02
Tập

Nghệ Sĩ Giải Cứu - Phần 1 - 1

The Escape Artist - Season 1
1161 lượt xem
Nov 27, 2015
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Nghệ Sĩ Giải Cứu - Phần 1 - 1.  Will Burton - Một luật sư chuyên bào chữa cho các vụ án hì...
48:33
13
Tập

Chuyện Kinh Dị Mỹ 3 - 1

American Horror Story 3
2211 lượt xem
Dec 2, 2015
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Season 2| Season 4 American Horror Story: Chuyện Kinh Dị Mỹ  3 - 1.  Một bí mật từ hơn 300...
42:15
15
Tập

Báo Thù 1 - 1

Revenge - Season 1
2781 lượt xem
Dec 9, 2015
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Revenge - Báo Thù 1 - 1.  Amanda Clarke - một cô bé hạnh phúc và yên bình với người cha Da...
45:29
03
Tập

Huyền Thoại Vikings 3

Vikings - Season 3
3918 lượt xem
Dec 2, 2015
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Huyền Thoại Vikings 3.  Ragnar và hạm đội của Lagertha khởi hành đi Kattegat một lần nữa c...
52:41
10
Tập

Cuộc Chiến Ngai Vàng - Phần 2 tập 1

Game of thrones - Season 2-1
6493 lượt xem
Oct 30, 2015
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Season 1  Cuộc Chiến Ngai Vàng - Phần 2 tập 1.  Phần 2 tiếp tục là cuộc chiến tranh danh k...
43:02
08
Tập

Vũ trụ hoạt động như thế nào 2 - 1

How The Universe Works - Season 2
9848 lượt xem
Dec 4, 2015
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
How The Universe Works - Vũ trụ hoạt động như thế nào 2 -1.  Tiếp tục với câu hỏi: hành ti...
40:15
12
Tập

Người Sói 1 - 1

Teen Wolf - Season 1
3665 lượt xem
Jan 20, 2016
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Season 5 Teen Wolf - Người Sói  1 - 1.  Câu chuyện về cậu học trò trung học: Scott - Một h...
42:13
20
Tập

Người Sói - Phần 5 tập 1

Teen Wolf - Season 5
3729 lượt xem
Nov 12, 2015
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Người Sói - Phần 5 tập 1. Scott - Một học sinh bình thường không có gì nổi bật, cậu luôn c...