THEO DÕI 690
Giới thiệu:
Chưa cập nhật...

Video list của TVS1

44:27
21
Tập

Thám Tử Đại Tài 1 - 1.

The Mentalist - Season 1
3051 lượt xem
Dec 16, 2015
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
The Mentalist - Thám Tử Đại Tài 1 - 1.  Jane, nhà tâm linh giả danh đang có sự nghiệp thàn...
24:32
21
Tập

Tiết Khí Sư Cuối Cùng 3 -1

Avatar The Last Airbender - Season 3
7519 lượt xem
Dec 10, 2015
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Season 1  | Season 2 Tiết Khí Sư Cuối Cùng 3 -1.  Cuộc phưu lưu của Aang và những ngườ...
1:00:09
10
Tập

Cuộc Chiến Ngai Vàng 4 - 1.

Game Of Thrones - Season 4
4286 lượt xem
Nov 23, 2015
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Season 1 | Season 2 | Season 3 Cuộc Chiến Ngai Vàng 4 - 1.  Cuộc tranh giành của 7 gia tộc...
42:15
23
Tập

Những Bà Nội Trợ Kiểu Mỹ 2 - 1

Desperate Housewives Season 2
17905 lượt xem
Jan 4, 2016
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Season 1 Desperate Housewives Season 2  - Những Bà Nội Trợ Kiểu Mỹ 2 - 1.  Tiếp tục với nh...
45:38
15
Tập

Truy Tìm Sát Nhân 1 - 1

The Following - Season 1
1402 lượt xem
Dec 8, 2015
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
The Following - Truy Tìm Sát Nhân 1 - 1.  9 năm trước Joe Carroll - một tên giết người hàn...
23:38
06
Tập

Mọt Công Nghệ Phần 1 tập 1

The IT Crowd - Season 1
8903 lượt xem
Nov 13, 2015
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Mọt Công Nghệ Phần 1 tập 1.  Jen - quản lý phòng IT của công ty Reynholm nhưng lại mù t...
47:56
10
Tập

Nhà Nghỉ Bates - Phần 1 tập 1

Bates Motel - Seaon 1
4845 lượt xem
Nov 7, 2015
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Nhà Nghỉ Bates - Phần 1 tập 1.  Norman Bates - Một sát nhân hàng loạt nổi tiếng nhưng đâu ...
43:45
10
Tập

Kẻ Tình Nghi - Phần 1 tập 1

Person of Interest - Season 1
2068 lượt xem
Nov 9, 2015
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Kẻ Tình Nghi - Phần 1 tập 1.  Một chương trình máy tính có thể chọn lọc một lượng thông ti...