TỪ ĐIỂNKIẾN THỨCHỎI ĐÁPMua VIP

Tiếng Anh chuyên ngành: Nông Nghiệp (tiếp theo)

Tiếng Anh chuyên ngành: Nông Nghiệp (tiếp theo)

Tiếng Anh chuyên ngành: Nông Nghiệp 1

Tiếng Anh ngành luật

Tiếng Anh chuyên ngành: Nông Nghiệp

-    logistical difficulties: những khó khăn trong công tác hậu cần

-    mangrove forest: rừng đước

-    manure: phân xanh

-    motor pump: máy bơm

-    oxen plow: cày bằng trâu bò

-    pig raising: nuôi heo

-    pilot dues: phí hoa tiêu (dẫn tàu vào cảng)

-    plowing machine: máy cày

-    port dues: thuế cảng

-    poultry raising: nuôi gà vịt

-    reclamation of fallow land: khai khẩn, khai hoang

-    rice alcohol: rượu đế

-    rice stalk: thân lúa

-    rice-yield: sản lượng lúa

-    rubber cultivation: trồng cao su

-    rubber plantation: đồn điền cao su

-    saline forest: rừng ngập mặn

-    share cropping: cấy rẽ

-    shipping lane: thủy lộ (tuyến vận tải đường sông, biển)

-    sickle: lưỡi liềm (cắt lúa)

-    slash-and-burn system: làm rẫy

-    staple-food crops: cây lương thực

-    state subsidies: nhà nước bao cấp

-    sterile land: đất cằn cỗi

-    stone roller: cối đá

-    swampland: đầm lầy

-    tenant: tá điền

-    threshing ground: sân đập lúa

-    threshing: đập lúa

-    transfer of ownership: chuyển nhượng quyền sở hữu

-    tributary: sông nhánh, phụ lưu

-    village notables: các kì lão trong làng (thành phần lãnh đạo)

-    wet-rice area: khu vực trồng lúa nước

 

TOOMVA.COM CHÚC BẠN HỌC THÀNH CÔNG!

 

BÀI LIÊN QUAN

Tiếng Anh chuyên ngành: Nông Nghiệp
Tiếng Anh chuyên ngành: Nông Nghiệp
Tiếng Anh chuyên ngành: Nông Nghiệp - Tiếng Anh chuyên ngành: ...

Tiếng Anh chuyên ngành: Tư vấn thiết kế xây dựng.
Tiếng Anh chuyên ngành: Tư vấn thiết...
Tiếng Anh chuyên ngành: Tư vấn thiết kế xây dựng. - Từ vựng ng...

Tiếng Anh chuyên ngành: Thủy Hải Sản. (Phần 1)
Tiếng Anh chuyên ngành: Thủy Hải Sản...
Tiếng Anh chuyên ngành: Thủy Hải Sản. (Phần 1) - Tiếng Anh chu...

Tiếng Anh chuyên ngành May 1 - Từ, cụm từ...
Tiếng Anh chuyên ngành May 1 - Từ, c...
Cùng tìm hiểu những từ tiếng Anh về Ngành may, rất hữu ích cho...