GIỚI THIỆU HỎI ĐÁP HƯỚNG DẪN TỪ ĐIỂN Kiếm tiền Mua VIP

SO, VERY và TOO – cách sử dụng.

Xuất bản 29-07-2015

SO, VERY và TOO – cách sử dụng.

SO, VERY và TOO – cách sử dụng

Đều được dùng để nhấn mạnh nghĩa của một tính từ, trạng từ, hoặc những từ như many, much, nhưng có cách dùng khác nhau.


1. Dùng “very” hay “so” (rất) khi muốn bày tỏ/trình bày một quan điểm hay nói rõ một sự thật: nhiều cực kỳ vẫn có thể quản lý hay giải quyết được. Nhưng very được dùng khi ta muốn đưa ra thông tin, trong khi so được dùng chủ yếu để ám chỉ đến thông tin đã biết, đã đề cập hoặc những gì đã hiển nhiên.


Ex: 
She is very heavy = Con bé rất nặng.
He walked very quickly. = Anh đi rất nhanh.
The mango is very/so sweet. = Trái xoài rất ngọt.
The candidate is very/so smart. = Thí sinh này rất thông minh.


2. Dùng “too” (quá) khi có khuynh hướng bày tỏ/trình bày hay ngụ ý là có một rắc rối: nhiều quá mức cần thiết đến nỗi không quản lý hay giải quyết được. 


Ex: 

He walked so fast that I couldn’t keep up . = Anh đi nhanh quá đến nỗi tôi không theo kịp.
I don’t like sweet. The mango is too sweet for me to eat . = Tôi không thích ngọt. Trái xoài này quá ngọt đối với tôi.
They can't ski because there's too little snow. = Họ không thể trượt tuyết vì có quá ít tuyết.

 Chúc các bạn tuần mới làm việc, học tập hiệu quả.