TỪ ĐIỂNKIẾN THỨCHỎI ĐÁPMua VIP

Mansa Musa Người giàu nhất trong lịch sử - Here's what it was like to be Mansa Musa, thought to be the richest person in history

Mansa Musa Người giàu nhất trong lịch sử - Here's what it was like to be Mansa Musa, thought to be the richest person in history
He ruled the Mali Empire in the 14th century and his land was laden with lucrative natural resources, most notably gold.
Ông cai trị Đế quốc Mali vào thế kỷ thứ 14, đất đai của ông bạt ngàn cùng nguồn tài nguyên thiên nhiên sinh lợi cao, đáng kể nhất là vàng.

Musa Keita I came into power in 1312. When he was crowned, he was given the name Mansa, meaning king. At the time, much of Europe was famished and in the middle of civil wars, but many African kingdoms were thriving.
Musa Keita I nắm quyền vào năm 1312. Khi lên ngôi, ông được gọi là Mansa, tức là đức vua. Thời bấy giờ, châu Âu hầu như đói kém và chìm trong các cuộc nội chiến, còn các vương quốc ở châu Phi thì lại thịnh vượng.

While in power, Mansa Musa expanded the borders of his empire tremendously. He annexed the city of Timbuktu and reestablished power over Gao. All in all, his empire stretched about 2,000 miles.
Khi nắm quyền, Mansa Musa mở rộng biên giới lãnh thổ hết cỡ. Ông thôn tính thành phố Timbuktu và tái lập quyền lực đối với Gao. Lãnh thổ của ông trải dài tổng cộng khoảng 2000 dặm.

Mansa Musa was in charge of a lot of land. To put it into perspective, he ruled all (or parts) of modern day Mauritania, Senegal, Gambia, Guinea, Burkina Faso, Mali, Niger, Nigeria, and Chad.
Mansa Musa cai quản nhiều vùng đất. Các vùng đất ông cai trị bấy giờ tương ứng với Mauritania, Senegal, Gambia, Guinea, Burkina Faso, Mali, Niger, Nigeria, và Chad ngày nay.

The rest of the world caught wind of his great fortune in 1324, when he made the nearly 4,000 mile pilgrimage to Mecca. He didn't do it on the cheap.
Cả thế giới biết đến sự giàu có của ông là vào năm 1324 khi ông thực hiện cuộc hành hương dài 4000 dặm đến thánh địa Mecca. Ông đã tiêu tốn không ít tiền của.

Not one to travel on a budget, he brought a caravan stretching as far as the eye could see. Chroniclers describe an entourage of tens of thousands of soldiers, civilians and slaves, 500 heralds bearing gold staffs and dressed in fine silks, and many camels and horses bearing an abundance of gold bars.
Có ai đi xa mà không tốn đồng nào chứ, ông mang theo một đoàn tùy tùng dài ngút tầm mắt. Sử sách kể rằng đoàn tùy tùng gồm hàng chục ngàn binh lính, thường dân và nô lệ, 500 sứ giả mang vàng bạc, lụa là gấm vóc, và rất nhiều lạc đà, ngựa chở rất nhiều vàng thỏi.

On his stop in Cairo, he spent so much gold and donated so much money to the poor that he caused mass inflation! It would take years for the city to fully recover from the currency crisis.
Khi ông dừng chân ở Cairo, ông tiêu rất nhiều vàng và tặng nhiều tiền cho người nghèo đến nỗi gây ra tình trạng lạm phát khủng khiếp! Thành phố này mất nhiều năm trời mới trở lại bình thường sau cuộc khủng hoảng tiền tệ ấy.

After reigning for 25 years, Mansa Musa died in 1337. He was succeeded by his son, Maghan I. The king's rich legacy persisted for generations and to this day, there are mausoleums, libraries, and mosques that stand as a testament to this golden age of Mali's history.
Sau 25 năm trị vì, Mansa Musa chết năm 1337. Con trai ông, Maghan I, kế vị. Tài sản giàu có của vua còn mãi đến nhiều đời sau và cho đến tận ngày nay, những lăng mộ, thư viện, và thánh đường Hồi giáo đứng sừng sững như là chứng tích cho thời hoàng kim trong lịch sử Mali. Nguồn: Coviet


BÀI LIÊN QUAN

Tạp chí Forbes: Ioan Niculae là người Rumani giàu nhất với 1.1 tỉ Euro - Forbes: Ioan Niculae is richest Romanian worth 1.1 billion euros
Tạp chí Forbes: Ioan Niculae là ngườ...
Businessman Ioan Niculae, the owner of agricultural group ...

Lời dịch All Too Well (Short Film Ve...
Bạn có tin vào tình yêu đích thực và duy nhất không? All Too W...

Lời dịch I Bet You Think about Me – ...
Bạn có tin vào tình yêu đích thực và duy nhất không?  I Bet Yo...

Lời dịch Boy in the Bubble – Alec Be...
Bạn có tin vào tình yêu đích thực và duy nhất không? Boy in th...