TỪ ĐIỂNKIẾN THỨCHỎI ĐÁPMua VIP

Enormous Skyscraper Hanging From An Asteroid In Space - Nhà chọc trời khổng lồ treo cổ từ tiểu hành tinh trong không gian

Enormous Skyscraper Hanging From An Asteroid In Space - Nhà chọc trời khổng lồ treo cổ từ tiểu hành tinh trong không gian
By placing a large asteroid into orbit over earth, a high strength cable can be lowered towards the surface of earth from which a super tall tower can be suspended. Since this new tower typology is suspended in the air, it can be constructed anywhere in the world and transported to its final location.
Bằng cách gắn một dây cáp có độ bền cao vào một hành tinh lớn có quỹ đạo quanh trái đất thì có thể treo tòa tháp cực cao hướng xuống trái đất. Vì loại hình tháp mới này treo lơ lửng trong không trung nên có thể xây dựng ở bất kì nơi nào trên thế giới và di chuyển đến vị trí cuối cùng của nó.

This portability would allow the company to construct the tower in the sky over Dubai in the United Arab Emirates, which the company says “has proven to be a specialist in tall building construction at one fifth the cost of New York City construction”. Clouds Architecture Office then plans to move the finished tower to New York.
Khả năng cơ động này cho phép công ty xây dựng tòa tháp trên bầu trời Dubai thuộc Các tiểu vương quốc A - rập thống nhất, mà theo công ty thì một chuyên gia đã chứng minh xây dựng tòa cao ốc ở đó rẻ hơn 1/5 lần chi phí xây dựng ở New York . Clouds Architecture Office định sau đó sẽ chuyển tòa tháp xây dựng xong về New York.

Business is conducted at the lower end of the tower, while sleeping quarters are approximately 2/3 of the way up. Devotional activities are scattered along the highest reaches.
Tầng thấp nhất của tòa tháp là nơi diễn ra các hoạt động kinh doanh, các tầng để ngủ chiếm gần 2/3 tòa nhà phía trên. Các hoạt động tín ngưỡng sẽ diễn ra ở những nơi cao nhất.

The size and shape of windows changes with height to account for pressure and temperature differentials. The amount of daylight increases by 40 minutes at the top of the tower due to the curvature of the earth.
Kích cỡ và hình dáng của cửa sổ thay đổi theo độ cao để phù hợp với thay đổi nhiệt độ và áp suất. Lượng ánh sáng ban ngày tại tầng cao nhất của tòa tháp tăng 40 phút vì độ cong của trái đất.


BÀI LIÊN QUAN

Lời dịch All Too Well (Short Film Ve...
Bạn có tin vào tình yêu đích thực và duy nhất không? All Too W...

Lời dịch I Bet You Think about Me – ...
Bạn có tin vào tình yêu đích thực và duy nhất không?  I Bet Yo...

Lời dịch Boy in the Bubble – Alec Be...
Bạn có tin vào tình yêu đích thực và duy nhất không? Boy in th...

Lời dịch Jesus in LA – Alec Benjamin
Bạn có tin vào tình yêu đích thực và duy nhất không? Jesus in ...