TỪ ĐIỂNKIẾN THỨCHỎI ĐÁPMua VIP

Bankrupt firms continue to rise - Số lượng công ty phá sản tiếp tục tăng

Bankrupt firms continue to rise - Số lượng công ty phá sản tiếp tục tăng
Up to 10,400 Vietnamese enterprises have gone bankrupt between January and November this year, up 23.3% on-year, according to the General Statistics Office.
Theo Tổng cục thống kê, có đến 10.400 doanh nghiệp Việt Nam bị phá sản từ tháng 01 đến tháng 11 năm nay, tăng 23,3% so với cùng kỳ năm trước.

The office’s report showed during the January-November period, over 10,400 Vietnamese companies had announced their bankruptcy, up 23.6% on-year, with 93% having a registered capital of below VND10 billion (USD476,190) each.
Báo cáo của văn phòng cho thấy trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng mười một, hơn 10.400 công ty Việt Nam đã tuyên bố phá sản, tăng 23,6% cùng kỳ năm trước, trong đó 93% có vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng mỗi doanh nghiệp.

Meanwhile, the number of companies which had to halt their operations during this period reached 54,000, including up to 65% of firms waiting to be dissolved or facing the risk of closure permanently.
Trong giai đoạn này số lượng các công ty tạm dừng hoạt động lên tới 54.000, trong đó có tới 65% doanh nghiệp đang chờ giải thể hoặc phải đối mặt với nguy cơ đóng cửa vĩnh viễn.

According to the GSO, as many as 101,680 businesses were established in the 11 month period. The number of firms which resumed operations grew by 31.7% on year.
Theo Tổng cục Thống kê, có tới 101.680 doanh nghiệp đã được thành lập trong thời gian 11 tháng. Số lượng doanh nghiệp quay lại hoạt động tăng 31,7% vào năm này.

Economist Pham Chi Lan said that private sector businesses were facing many difficulties such as limited management capacity, limited scale and low access to credit in the context of fiercer competition.
Nhà Kinh tế bà Phạm Chi Lan cho rằng, các doanh nghiệp trong khu vực tư nhân đã phải đối mặt với nhiều khó khăn vì năng lực quản lý hạn chế, quy mô hạn chế và khó tiếp cận các khoản vay trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt.


BÀI LIÊN QUAN

Lời dịch All Too Well (Short Film Ve...
Bạn có tin vào tình yêu đích thực và duy nhất không? All Too W...

Lời dịch I Bet You Think about Me – ...
Bạn có tin vào tình yêu đích thực và duy nhất không?  I Bet Yo...

Lời dịch Boy in the Bubble – Alec Be...
Bạn có tin vào tình yêu đích thực và duy nhất không? Boy in th...

Lời dịch Jesus in LA – Alec Benjamin
Bạn có tin vào tình yêu đích thực và duy nhất không? Jesus in ...