TỪ ĐIỂN KIẾN THỨC HỎI ĐÁP Mua VIP

Tên tiếng Anh các biển báo chỉ dẫn

Tên tiếng Anh các biển báo chỉ dẫn

Từ vựng: Những chỉ dẫn tại sân bay

Tên tiếng Anh các biển báo chỉ dẫn
-    Dead end: đường cụt
-    Distance to exit (meters): khoảng cách đến lối ra 
-    End of highway: hết đường quốc lộ Hospital: bệnh viện
-    Go left or right: rẽ trái hoặc phải 
-    Go straight or left: đi thẳng hoặc rẽ trái 
-    Go straight: đi thẳng 
-    Handicap parking: chỗ đỗ xe của người khuyết tật 
-    Highway begins: bắt đầu đường quốc lộ Ambulance: xe cứu thương
-    Parking: đỗ xe
-    Petrol station: trạm xăng
-    Rest: nơi tạm nghỉ
-    Road goes right: đường quẹo sang phải 
-    U Turn: vòng hình chữ U
-    Your priority: được ưu tiên

== GOOD LUCK FOR YOU ==

 

 

BÀI LIÊN QUAN

Tên tiếng Anh các cấp bậc trong quân đội
Tên tiếng Anh các cấp bậc trong quân...
Tên tiếng Anh các cấp bậc trong quân đội  - Các vị trí trong k...

Tên tiếng Anh các loài côn trùng
Tên tiếng Anh các loài côn trùng
Tên tiếng Anh các loài côn trùng - Tại sao không ăn côn trùng ...

Tên tiếng Anh các loại cá
Tên tiếng Anh các loại cá
Tên các loại cá trong tiếng Anh - Từ vựng về các loại hải sản ...

Tên tiếng anh của bạn là gì?
Tên tiếng anh của bạn là gì?
  Họ tiếng Anh là chữ số cuối năm sinh của bạn:...