TỪ ĐIỂN KIẾN THỨC HỎI ĐÁP

Đề thi tiếng anh cho học sinh lớp 3

Đề thi tiếng anh dành cho học sinh lớp 3
ĐỀ THI
Môn: Tiếng AnhLớp 3 - Thời gian làm bài: 45 phút

Họ và tên: .................................................. ....................... Lớp: ................

I. Chọn từ, câu trả lời đúng nhất. (4 điểm)
1. Hello, My ………. is Andy
a. name b. is c. I am
2. What is ………name? - My name is Ha
a. name b. my c. your
3. Đây là bút chì màu cam.
a. This is a pencil orange b. This is an orange pencil c. This is orange
pencil.
4. What ………is this?
a. color b. ruler c. name 


Tải về Bộ đề thi tiếng anh đầy đủ cho học sinh lớp 3 tại đây.


Tải về Bộ đề thi tiếng anh đầy đủ cho học sinh lớp 2

Tải về Bộ đề thi tiếng anh đầy đủ cho học sinh lớp 1

 

BÀI LIÊN QUAN

Đề thi tiếng anh cho học sinh lớp 2
Đề thi tiếng anh cho học sinh lớp 2
Đề thi luyện tập tiếng Anh cho học sinh lớp 2   Dowload...

Bộ đề thi tiếng anh cho học sinh lớp 1
Bộ đề thi tiếng anh cho học sinh lớp...
Bộ đề thi tiếng anh cho học sinh lớp 1 [Toomva.Com] ra mắt bộ...

Đề thi học sinh giỏi tiếng anh lớp 5
Đề thi học sinh giỏi tiếng anh lớp 5
Đề thi học sinh giỏi tiếng anh lớp 5 I. Multiple choice6. ...

Những cụm từ nối hay có trong đề thi
Những cụm từ nối hay có trong đề thi
Những cụm từ nối hay có trong đề thi - Linking Words – Những t...