GIỚI THIỆU HỎI ĐÁP HƯỚNG DẪN TỪ ĐIỂN Kiếm tiền Mua VIP

Carry on nghĩa tiếng Việt là gì?

Xuất bản 28-07-2015

Carry on nghĩa tiếng Việt là gì? 

Để giải ngĩa cho từ này các bạn hãy nghe một câu chuyện bắt nguồn của người Anh.

Vào năm 1993 với mục đích chấn an tinh thần hoảng loạn của người dân trước các cuộc oanh tạc của Phát xít đức. Chính phủ Anh cho ra những tấm poster với giòng chữ "keep calm and carry on" với ý nghĩa là "bình tĩnh và tiếp tục sống".

Cho đến ngày nay cụm từ này vẫn rất hay được sử dụng và trong nhiều tính huống có thể dịch sang tiếng Việt là:
"Bình tĩnh và tiếp tục sống" hoặc "bình tĩnh và tiếp tục làm đi"

Và từ Carry on được dùng được dùng trong những trường hợp nhắc nhở ai đó tiếp tục làm đi hoặc cũng có thể là động viên "tiếp tục đi" và nó có hàm ý của người nói là đừng quên lãng hoặc đừng phân tán hay đừng sợ tùy theo từng ngữ cảnh.


./.