Tag: Jade

LỌC THEO:

Nói tiếng Anh như người bản xứ: lời khuyên về phát âm TỐT NHẤT

Sound like a native speaker: the BEST pronunciatio...
4.144 lượt xem
2 years ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Bạn có làm theo lời khuyên phát âm sai không? Bạn có nghĩ rằng để phát âm tiếng Anh tốt, bạn cần phải nói mỗi từ cho mỗi fect-ly? Bạn đã từng nói rằng bạn cần phải nói từng âm tiết t...