Tiếng anh trẻ em

LỌC THEO:

Đá, kéo, giấy #1

Rock, scissors, paper #1
Đá, kéo, giấy #1-Rock, scissors, paper #1
Song Ngữ
407 lượt xem

Chúng Mình Càng Gần Nhau Hơn

The More We Get Together
Chúng Mình Càng Gần Nhau Hơn-The More We Get Together
Song Ngữ
407 lượt xem

Bông Tuyết Nhỏ

Little Snowflake
Bông Tuyết Nhỏ-Little Snowflake
Song Ngữ
399 lượt xem

Cậu Có Đói Không?

Are You Hungry?
Cậu Có Đói Không?-Are You Hungry?
Song Ngữ
397 lượt xem

Hãy Đưa Tôi Ra Xem Trận Bóng

Take Me out to the Ball Game
Hãy Đưa Tôi Ra Xem Trận Bóng-Take Me out to the Ball Game
Song Ngữ
396 lượt xem

Năm Chú Ếch Đốm

Five Little Speckled Frogs
Năm Chú Ếch Đốm-Five Little Speckled Frogs
Song Ngữ
394 lượt xem

Đi Bộ, Đi Bộ Nào

Walking, Walking
Đi Bộ, Đi Bộ Nào-Walking, Walking
Song Ngữ
394 lượt xem

Đỏ, Vàng, Xanh Lá, Xanh Lam

Red, Yellow, Green, Blue
Đỏ, Vàng, Xanh Lá, Xanh Lam-Red, Yellow, Green, Blue
Song Ngữ
394 lượt xem

Tên Bạn Là Gì?

What's Your Name?
Tên Bạn Là Gì?-What's Your Name?
Song Ngữ
393 lượt xem

Trẻ Em Mỹ Thử Ăn Các Món Ăn Sáng Ở Khắp Nơi Trên Thế Giới

American Kids Try Food From Around the World
Trẻ Em Mỹ Thử Ăn Các Món Ăn Sáng Ở Khắp Nơi Trên Thế Giới-American Kids Try Food From Around the World
Song Ngữ
390 lượt xem

Ở Dưới Vịnh #3

Down by the Bay #3
Ở Dưới Vịnh #3-Down by the Bay #3
Song Ngữ
376 lượt xem

Ú Oà Halloween

Peek-a-boo Halloween
Ú Oà Halloween-Peek-a-boo Halloween
Song Ngữ
372 lượt xem

Ông Già Noel Cá Mập

Santa Shark
Ông Già Noel Cá Mập-Santa Shark
Song Ngữ
366 lượt xem

Bằng Trái Tim

With My Heart
Bằng Trái Tim-With My Heart
Song Ngữ
365 lượt xem

Trên Mái Nhà

Up on the Housetop
Trên Mái Nhà-Up on the Housetop
Song Ngữ
365 lượt xem

Xếp Hàng

Line Up
Xếp Hàng-Line Up
Song Ngữ
364 lượt xem