Tiếng anh trẻ em

LỌC THEO:

Ngồi Bô

Sitting on the Potty
116 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh Có phụ đề tiếng Việt
Ngồi Bô-Sitting on the Potty

Gia Đình Trên Ngọn Cây

Treetop Family
115 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh Có phụ đề tiếng Việt
Gia Đình Trên Ngọn Cây-Treetop Family

Bài Ca Bồn Cầu

The Toilet Song
113 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh Có phụ đề tiếng Việt
Bài Ca Bồn Cầu-The Toilet Song

Chúng Mình Càng Gần Nhau Hơn

The More We Get Together
111 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh Có phụ đề tiếng Việt
Chúng Mình Càng Gần Nhau Hơn-The More We Get Together

Đá, kéo, giấy #2

Rock, scissors, paper #2
107 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh Có phụ đề tiếng Việt
Đá, kéo, giấy #2-Rock, scissors, paper #2

Bằng Trái Tim

With My Heart
105 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh Có phụ đề tiếng Việt
Bằng Trái Tim-With My Heart

Bài Hát Đứng Im

Freeze Song
103 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh Có phụ đề tiếng Việt
Bài Hát Đứng Im-Freeze Song

Đá, kéo, giấy #3

Rock, scissors, paper #3
102 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh Có phụ đề tiếng Việt
Đá, kéo, giấy #3-Rock, scissors, paper #3

Đá, kéo, giấy #4

Rock, scissors, paper #4
98 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh Có phụ đề tiếng Việt
Đá, kéo, giấy #4-Rock, scissors, paper #4

Xếp Hàng

Line Up
98 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh Có phụ đề tiếng Việt
Xếp Hàng-Line Up

Mình Thấy Một Thứ Màu Xanh Lam

I See Something Blue
97 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh Có phụ đề tiếng Việt
Mình Thấy Một Thứ Màu Xanh Lam-I See Something Blue

10 Chú Yêu Tinh

10 Little Elves
96 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh Có phụ đề tiếng Việt
10 Chú Yêu Tinh-10 Little Elves

Tên Bạn Là Gì?

What's Your Name?
95 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh Có phụ đề tiếng Việt
Tên Bạn Là Gì?-What's Your Name?

Đỏ, Vàng, Xanh Lá, Xanh Lam

Red, Yellow, Green, Blue
78 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh Có phụ đề tiếng Việt
Đỏ, Vàng, Xanh Lá, Xanh Lam-Red, Yellow, Green, Blue

Ở Dưới Vịnh #3

Down by the Bay #3
78 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh Có phụ đề tiếng Việt
Ở Dưới Vịnh #3-Down by the Bay #3

Hãy Đưa Tôi Ra Xem Trận Bóng

Take Me out to the Ball Game
72 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh Có phụ đề tiếng Việt
Hãy Đưa Tôi Ra Xem Trận Bóng-Take Me out to the Ball Game