TỪ ĐIỂN KIẾN THỨC HỎI ĐÁP

Ngữ pháp tiếng Anh căn bản

Lọc theo:

Phân biệt Start và Begin

Phân biệt Start và Begin. - Các cặp từ tiếng Anh cần phân biệt. - Phân biệt: Get used to, be used to, used to.. -    Start Start thường mang đến một cảm giác nhanh...

“Interested “ và những điều chú ý.

“Interested “ và những điều chú ý. . - 10 chú ý khi nhấn trọng âm tiếng Anh. - Chú ý: cấu trúc tiếng Anh đặc biệt. -     Be interested + to + verb: Thấy thích khi...

Các chức vụ trong trường học.

Các chức vụ trong trường học.. - Tiếng Anh chủ đề: Trường đại học.. - Tên tiếng Anh các môn học. 1.    Class head teacher /klæs hed ˈtiːtʃər /: giáo viên chủ nhiệm...

Các câu giả định với “It is time”

Các câu giả định với “It is time” . - Các dạng câu hỏi " How" trong tiếng Anh. 1.    It is about time + subject + simple past (đã đến lúc – giả định thời gian đến...

Tiếng Anh chủ đề: Thảm họa thiên nhiên

Tiếng Anh chủ đề: Thảm họa thiên nhiên. - Tiếng Anh chủ đề: Đường phố. - Tiếng Anh chủ đề: Halloween.. 1.    Avalanche / ˈævəlɑːnʃ/: Tuyết lở. 2.    Blizzard /’bliz...