Học tiếng Anh qua bài hát phụ đề Anh-Việt

LỌC THEO:

One Day in Your Life - Một Ngày Nào Đó Trong Đời Em

Michael Jackson
47 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh Có phụ đề tiếng Việt
One Day in Your Life - Một Ngày Nào Đó Trong Đời Em-Michael Jackson

When You Look Me in the Eyes - Khi Em Nhìn Vào Mắt Anh

Jonas Brothers
47 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh Có phụ đề tiếng Việt
When You Look Me in the Eyes - Khi Em Nhìn Vào Mắt Anh-Jonas Brothers

I'll Be There - Tôi Sẽ Đến

The Jackson 5
47 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh Có phụ đề tiếng Việt
I'll Be There - Tôi Sẽ Đến-The Jackson 5

I Hope - Em Mong

Gabby Barrett
46 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh Có phụ đề tiếng Việt
I Hope - Em Mong-Gabby Barrett

Zombie - Xác Sống

The Cranberries
46 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh Có phụ đề tiếng Việt
Zombie - Xác Sống-The Cranberries

Ready, Set, Go! - Sẵn Sàng, Chuẩn Bị, Xuất Phát!

Tokio Hotel
46 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh Có phụ đề tiếng Việt
Ready, Set, Go! - Sẵn Sàng, Chuẩn Bị, Xuất Phát!-Tokio Hotel

Adore You - Yêu Em Say đắm

Harry Styles
45 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh Có phụ đề tiếng Việt
Adore You - Yêu Em Say đắm-Harry Styles

Death Bed - Giường Hấp Hối

Powfu ft. Beabadoobee
45 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh Có phụ đề tiếng Việt
Death Bed - Giường Hấp Hối-Powfu ft. Beabadoobee

Để Em Rời Xa - English Version

Bảo Kun ft. Hà Lê
45 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh Có phụ đề tiếng Việt
Để Em Rời Xa - English Version-Bảo Kun ft. Hà Lê

Falling - Yêu

Trevor Daniel
43 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh Có phụ đề tiếng Việt
Falling - Yêu-Trevor Daniel

Daddy Cool - Chàng Chơi Ngông

Boney M
40 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh Có phụ đề tiếng Việt
Học tiếng Anh qua bài Hát Daddy Cool - Boney M

Someone to Love - Một Người Để Yêu Thương

Jon B. ft. Babyface
39 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh Có phụ đề tiếng Việt
Học tiếng Anh qua bài hát Someone to Love - Jon B. ft. Babyface

Chasin' You - Đuổi Theo Em

Morgan Wallen
36 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh Có phụ đề tiếng Việt
Chasin' You - Đuổi Theo Em-Morgan Wallen

Princess of China - Công Chúa Trung Hoa

Coldplay ft. Rihanna
33 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh Có phụ đề tiếng Việt
Princess of China - Công Chúa Trung Hoa-Coldplay ft. Rihanna

Happy Birthday - Chúc Mừng Sinh Nhật

The Click Five
33 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh Có phụ đề tiếng Việt
Happy Birthday - Chúc Mừng Sinh Nhật-The Click Five

Can't Let Go - Không Thể Buông Tay

Tokyo Square
32 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh Có phụ đề tiếng Việt
Can't Let Go - Không Thể Buông Tay-Tokyo Square