Học tiếng Anh qua bài hát phụ đề Anh-Việt

LỌC THEO:

Never Say Never - Không Bao Giờ Nói Không Bao Giờ

Jason Chen ft. Megan Lee
72 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh Có phụ đề tiếng Việt
Never Say Never - Không Bao Giờ Nói Không Bao Giờ-Jason Chen ft. Megan Lee

Tired of Being Sorry - Mệt Mỏi Vì Phải Hối Tiếc

Enrique Iglesias
71 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh Có phụ đề tiếng Việt
Tired of Being Sorry - Mệt Mỏi Vì Phải Hối Tiếc-Enrique Iglesias

Falling - Gục Ngã

Harry Styles
70 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh Có phụ đề tiếng Việt
Falling - Gục Ngã-Harry Styles

We Can't Stop - Ta Không Thể Dừng Lại

Charlie Puth
70 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh Có phụ đề tiếng Việt
We Can't Stop - Ta Không Thể Dừng Lại-Charlie Puth

Don't Look Back in Anger - Đừng Nhìn Lại Mà Giận Hờn

Oasis
69 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh Có phụ đề tiếng Việt
Don't Look Back in Anger - Đừng Nhìn Lại Mà Giận Hờn-Oasis

New Light - Con Mắt Khác

John Mayer
68 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh Có phụ đề tiếng Việt
New Light - Con Mắt Khác-John Mayer

Love the Way You Lie - Tôi Yêu Cái Cách Bạn Nói Dối

Jason Chen
67 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh Có phụ đề tiếng Việt
Love the Way You Lie - Tôi Yêu Cái Cách Bạn Nói Dối-Jason Chen

Too Much to Ask - Đòi Hỏi Quá Nhiều

Niall Horan
67 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh Có phụ đề tiếng Việt
Too Much to Ask - Đòi Hỏi Quá Nhiều-Niall Horan

The Lost Children - Những Bạn Nhỏ Đi Lạc

Michael Jackson
66 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh Có phụ đề tiếng Việt
The Lost Children - Những Bạn Nhỏ Đi Lạc-Michael Jackson

Little Uneasy - Chút Lo Lắng

Fazerdaze
65 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh Có phụ đề tiếng Việt
Little Uneasy - Chút Lo Lắng-Fazerdaze

Take on Me - Hãy Chấp Nhận Tôi

A-ha
65 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh Có phụ đề tiếng Việt
Take on Me - Hãy Chấp Nhận Tôi-A-ha

We've Had Enough - Chúng Ta Đã Chịu Đựng Đủ Rồi

Michael Jackson
64 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh Có phụ đề tiếng Việt
Bạn đã bao giờ tự hỏi chiến tranh là để làm gì chưa?

I Won't Give Up - Tôi Sẽ Không Buông Xuôi

Jason Mraz
61 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh Có phụ đề tiếng Việt
I Won't Give Up - Tôi Sẽ Không Buông Xuôi-Jason Mraz

What If... - Sẽ Thế Nào Nếu...

Darin
60 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh Có phụ đề tiếng Việt
What If... - Sẽ Thế Nào Nếu...-Darin

Blinding Lights - Ánh Đèn Chói Loá

The Weeknd
59 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh Có phụ đề tiếng Việt
Blinding Lights - Top 1 Bảng xếp hạng Bilboard

There's Something Special - Có Điều Gì Đó Đặc Biệt

Pharrell Williams
58 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh Có phụ đề tiếng Việt
There's Something Special - Có Điều Gì Đó Đặc Biệt-Pharrell Williams