Học tiếng Anh qua bài hát phụ đề Anh-Việt

LỌC THEO:

Alone Again - Lại Cô Đơn Rồi

Chad Fischer (Trích phim Kỷ Băng Hà 3)
107 lượt xem
2 tháng trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Lại cô đơn rồi, như lẽ tự nhiên thôi...

Breaking the Habit - Bỏ Thói Quen

Linkin Park
105 lượt xem
2 tháng trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Breaking the Habit - Bỏ Thói Quen-Linkin Park

Sound the Bugle - Thổi Tù Và Lên

Bryan Adams (Nhạc phim Tuấn Mã Dòng Cimarron)
101 lượt xem
3 tháng trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Sound the Bugle - Thổi Tù Và Lên-Bryan Adams (Nhạc phim Tuấn Mã Dòng Cimarron)

Billie Jean

Michael Jackson
100 lượt xem
3 tháng trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Billie Jean-Michael Jackson

Mockingbird - Chim nhại

Eminem
100 lượt xem
3 tháng trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Mockingbird - Chim nhại-Eminem

Evil Like Me - Xấu Xa Giống Như Ta

Kristin Chenoweth, Dove Cameron (Nhạc phim Hậu Duệ...
100 lượt xem
3 tháng trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Evil Like Me - Xấu Xa Giống Như Ta-Kristin Chenoweth, Dove Cameron (Nhạc phim Hậu Duệ)

Kiss from a Rose - Nụ Hôn Của Đoá Hồng

Seal
97 lượt xem
2 tháng trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Kiss from a Rose - Nụ Hôn Của Đoá Hồng-Seal

We Are the Champions - Chúng Ta Là Những Nhà Vô Địch

Queen
96 lượt xem
2 tháng trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
We Are the Champions - Chúng Ta Là Những Nhà Vô Địch-Queen

The Girl Is Mine - Nàng Là Của Tôi

Michael Jackson & Paul McCartney
94 lượt xem
3 tháng trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
The Girl Is Mine - Nàng Là Của Tôi-Michael Jackson & Paul McCartney

Son of Man - Con Trai Của Nam Thần

Phil Collins (Nhạc phim Tarzan)
93 lượt xem
3 tháng trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Son of Man - Con Trai Của Nam Thần-Phil Collins (Nhạc phim Tarzan)

Strangers Like Me - Những Người Xa Lạ Như Tôi

Phil Collins (Nhạc phim Tarzan)
92 lượt xem
3 tháng trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Strangers Like Me - Những Người Xa Lạ Như Tôi-Phil Collins (Nhạc phim Tarzan)

Heavy - Nặng Nề

Linkin Park, Kiiara
88 lượt xem
2 tháng trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Heavy - Nặng Nề-Linkin Park

Fool Again - Làm Tên Ngốc Lần Nữa

Westlife
87 lượt xem
2 tháng trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Fool Again - Làm Tên Ngốc Lần Nữa-Westlife

The Phantom Of The Opera (Soundtrack) - Bóng ma của nhà hát Opera (phiên bản nhạc phim)

Gerard Butler, Emmy Rossum
87 lượt xem
2 tháng trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
The Phantom Of The Opera (Soundtrack) - Bóng ma của nhà hát Opera (bản nhạc phim)-Gerard Butler, Emmy Rossum

Time in a Bottle (Quicksilver) - Thời Gian Trong Một Cái Chai (Quicksilver)

Jim Croce
78 lượt xem
2 tháng trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Trích phim X-Men: Days of Future Past

No Place - Chẳng Có Nơi Nào

Backstreet Boys
76 lượt xem
2 tháng trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
No Place - Chẳng Có Nơi Nào-Backstreet Boys