Học tiếng Anh qua bài hát phụ đề Anh-Việt

LỌC THEO:

Pink

Sober
465 lượt xem
2 năm trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Bài hats: Sober - Pink  Học tiếng Anh qua bài hát yêu thích với phụ đề song ngữ thông minh. Một phương pháp học hoàn to&ag...

Will Young

Leave Right Now
389 lượt xem
1 năm trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Leave Right Now - Will Young  Anh đây, như là anh đã nói cho dù nó phá vỡ mọi quy tắc anh đã đặt ra trái tim anh vẫn như thế thôi tại sao phải mạnh mẽ để lại làm vỡ nó một lần nữa và...