Học tiếng Anh qua bài hát phụ đề Anh-Việt

LỌC THEO:

Pink

Sober
419 lượt xem
2 năm trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Bài hats: Sober - Pink  Học tiếng Anh qua bài hát yêu thích với phụ đề song ngữ thông minh. Một phương pháp học hoàn to&ag...

Will Young

Leave Right Now
337 lượt xem
1 năm trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Leave Right Now - Will Young  Anh đây, như là anh đã nói cho dù nó phá vỡ mọi quy tắc anh đã đặt ra trái tim anh v...