Y tế, Dược

LỌC THEO:

VimedixAR de CAE Santé avec Microsoft HoloLens

VimedixAR de CAE Santé avec Microsoft HoloLens
657 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh Có phụ đề tiếng Việt
Bộ mô phỏng siêu âm VimedixAR của CAE Healthcare mang đến mức độ học tập và học tập mới với việc bổ sung HoloLens. Bây giờ, sinh viên y khoa có thể mở rộng, xoay, xoay các bộ phận gi...

Giáo dục y tế: Đường hai chiều

Medical Education: A Two-Way Street
594 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh
Giáo dục y tế là một con đường hai chiều, theo Tiến sĩ Kenneth Walker của Emory, người tin rằng từ "giảng dạy" nên được thay thế bằng từ "học tập". Giáo dục y tế bao gồm các bác sĩ d...

Giáo dục y tế thông qua mô phỏng - UC Irvine

Medical Education Through Simulation - UC Irvine
592 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh
Cơ sở UCI mới cho phép các bác sĩ thực hành trên những người giả thực tế. Video của Steve Zylius, Truyền thông đại học.

Thực tế tăng cường: HoloLens cho bệnh nhân, giáo dục y tế

Augmented reality: HoloLens for patient, medical e...
587 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh
Trường Y khoa Đại học Massachusetts đang cộng tác với Microsoft để nghiên cứu cách thức công cụ thực tế ảo, HoloLens, có thể giúp dạy cho các bác sĩ giải phẫu và giáo dục bệnh nhân.

7 điều chỉ có các chị gái mới hiểu

7 Things Only Sisters Understand
549 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh
7 điều chỉ có các chị gái mới hiểu 7 Things Only Sisters Understand

Trở thành 1 nha sĩ

Become a dentist
513 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh
Trở thành 1 nha sĩ