Y tế, Dược

LỌC THEO:

VimedixAR de CAE Santé avec Microsoft HoloLens

VimedixAR de CAE Santé avec Microsoft HoloLens
Bộ mô phỏng siêu âm VimedixAR của CAE Healthcare mang đến mức độ học tập và học tập mới với việc bổ sung HoloLens. Bây giờ, sinh viên y khoa có thể mở rộng, xoay, xoay các bộ phận gi...
Song Ngữ
809 lượt xem

Thực tế tăng cường: HoloLens cho bệnh nhân, giáo dục y tế

Augmented reality: HoloLens for patient, medical e...
Trường Y khoa Đại học Massachusetts đang cộng tác với Microsoft để nghiên cứu cách thức công cụ thực tế ảo, HoloLens, có thể giúp dạy cho các bác sĩ giải phẫu và giáo dục bệnh nhân.
Engsub
749 lượt xem

Giáo dục y tế thông qua mô phỏng - UC Irvine

Medical Education Through Simulation - UC Irvine
Cơ sở UCI mới cho phép các bác sĩ thực hành trên những người giả thực tế. Video của Steve Zylius, Truyền thông đại học.
Engsub
746 lượt xem

Giáo dục y tế: Đường hai chiều

Medical Education: A Two-Way Street
Giáo dục y tế là một con đường hai chiều, theo Tiến sĩ Kenneth Walker của Emory, người tin rằng từ "giảng dạy" nên được thay thế bằng từ "học tập". Giáo dục y tế bao gồm các bác sĩ d...
Engsub
740 lượt xem

7 điều chỉ có các chị gái mới hiểu

7 Things Only Sisters Understand
7 điều chỉ có các chị gái mới hiểu 7 Things Only Sisters Understand
Engsub
691 lượt xem

Trở thành 1 nha sĩ

Become a dentist
Trở thành 1 nha sĩ
Engsub
676 lượt xem