Tag: Xây Dựng

LỌC THEO:

Thi công(Sử dụng) Cốt thép thế nào?

How to Use Rebar
7.215 lượt xem
5 years ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Video hướng dẫn thi công cốt thép trong xây dựng.