Tag: Whitney Houston

LỌC THEO:

I Will Always Love You

Whitney Houston
23.064 lượt xem
5 years ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Bài hát I will always love you do ca sĩ Whitney Houston thể hiện phát hành năm 1992 đã dành được nhiều giải thưởng cao quí. Đã dẫn đầu gần như đứng đầu ở tất cả các nước nó xếp hạng,...

When you believe

Khi bạn tin tưởng
16.521 lượt xem
5 years ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Bài hát When you believe - Bài hát nói về sức mạnh của niềm tin không bai giờ đầu hàng trước khó khăn. Bài hát là soundtrack trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng Hoàng Tử Ai Cập. được t...