Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Video này đang lỗi file mp4, vui lòng chọn xem video khác Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Xử lý nước bằng phương pháp điện phân - Baymotgiay

Xử lý nước Cooling Tower bằng phương pháp điện phân

150 lượt xem
THEO DÕI0
Xử lý nước bằng phương pháp điện phân - Baymotgiay-Xử lý nước Cooling Tower bằng phương pháp điện phân
Danh mục Thể loại khác
Luyện Nghe Từ