Hướng dẫn cách học

) Bạn phải đăng nhập mới xem được tập này
Đăng nhập
Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Giải cứu nhà trắng

White House Down

3.842 lượt xem
THEO DÕI1725

Phim Wite house down - Giải cứu nhà trắng hoặc có thể dịch là Nhà trắng thất thủ.


Bộ phim có rất nhiều tranh cãi, rất nhiều ý kiến trái chiều của công chúng ngay từ khi còn chưa được khởi chiếu.


Bởi những lý do nhạy cảm như: Tổng thống Mỹ bị bắn suyt chết, nhà trắng một biểu tượng sức mạnh của nước Mỹ bị sới tung, cầy nát, các nhân vận quan trọng, các tướng lĩnh bị bắn chết, bị kiểm soát bởi một âm mưu...


Các bạn học tiếng Anh qua phim này ngoài những câu tiếng Anh của những pha hành động còn học thêm được cách nói, tiếng Anh giao tiếp của những chính khách cũng như những bài phát biểu của những chính khách. 


Một số câu tiếng Anh trong phim:
- Republicans and Democrats..//Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ.
- have indicated they will votealong party lines..//Cho thấy họ sẽ bỏ phiếu theonguyên tắc của đảng...
- but some members have indicatedthat they may cross over.//nhưng một vài thành viêncó thể sẽ không theo.
- Do you know that Abraham Lincolnwas the first U.S. president..//Có biết Abraham - Lincoln là tổng thống Mỹ đầu tiên
- Attenhut!!!! Escort!!!!//Chú ý! Đoàn hộ tống!
- One day things gotso desperate for Ricky..//Một ngày trong tuyệt vọng, Ricky
- Come on, we're gonna be late.//Nhanh nào, chúng ta sẽ bị trễ
(xem cách sử dụng, nghĩa của từ Wanna và Gonna)
- Hey. We gonna need backup?//Cần đội dự phòng không?
- They're organizedand they have the numbers.//Rất đông và có tổ chức.
- It's gonna be a busy morning, boys.//Sẽ là buổi sáng bận rộn đấy.

Danh mục Hành động
Luyện Nghe Từ