Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Where Have You Been

Rihanna

1.935 lượt xem
THEO DÕI3027

Where Have You Been  - Rihanna 


I've been everywhere, man. Looking for someone. Someone who can please me. Love me all night long. I've been everywhere, man. Looking for you babe/ Em đã đến mọi nơi, anh yêu. Kiếm tìm ai đó. Ai đó có thể làm thoả lòng em. Yêu em cả tận đêm dài. Em đã đến mọi nơi, anh yêu. Kiếm tìm ai đó


 

Luyện Nghe Từ